Oppstart av Sør-Fron venstrelag

Bli med på å skape ny politisk giv i Sør-Fron kommune, mangfold i politikken må til om vi skal få vitalisert og skapt kraft i midtdalspolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er tatt initiativ til å danne Sør Fron Venstre. Alle engasjerte personer som ønsker et realdemokrati og maktpolitisk skifte i Sør Fron kan kontakte nestelder i Oppland Venstre Mikkel Dobloug, eller leder Eivind Brenna.
Møtet vil bli holdt i kommunehuset på Sør Fron klokken 1900, med serverign av lett mat og kaffe.

Den politiske situasjonen i Gudbrandsdalen og Oppland har forandret seg drastisk de siste årene. Det viser seg at Arbeiderpartiet mister grepet i kommune etter kommune, og velgerne ser nå etter nye og mer troverdige alternativ til politiske løsninger. Venstre er Opplands eneste sosiale og liberale parti. Venstre har historisk sett vært det partiet som har jobbet for reform av offentlig sektor.

Situasjonen i Sør Fron er slik at om et Venstrelag nå etablerer lister i 2011, vil det med overveiende sannsynlighet bli et maktpolitisk skifte i kommunen. Venstre vil også ha reel påvirkningskraft i form av sin posisjon som et solid sentrumsalternativ.

Vi ønsker alle velkommen til møte, og ser frem til videre arbeid med å bygge opp lokallaget.

For Sør Fron Venstre

Mikkel Dobloug
Nestleder Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**