Vern og vekst gir utvikling i Risør

Ingun B. Amundsen, seksjonsjef i Riksantikvarens planavdeling var godt fornøyd med at det i Risør ikke var noe politisk tema omkring bygningsvern eller ikke. Under møtet mellom Amunden og representanter fra administrasjon og politikere kom det også frem at Amundsen ikke var like opptatt av detaljer som fylkesmannens representant Thomas Hirsh.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Bruk av loftsrpm og takvinduer var også del av tema som ble diskutert

Bruk av loftsrpm og takvinduer var også del av tema som ble diskutert
Foto: Jan Einar Henriksen

Seksjonssjef Ingun B. Amundsen opplyste også at hun skulle i møte med arkitektene fra Krit i anledning Holmenprosjektet og at Holmen derfor ikke var et så aktuelt tema for dette møtet. Amundsen viste videre til at Riksantikvaren var opptatt av stedsutvikling og særlig i historiske bysentra.

Jeg syntes vi hadde en god dialog og at vi fikk frem de synspunkter vi synes er viktige for at Risør skal få til en positiv utvikling sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar. Jeg tror vi også fikk frem behovet for å ta i bruk loftsrom, bakgårder etc for å få til økt bosetting i sentrum og jeg syntes Amundsen viste en uventet positiv holdning til f.eks spørsmål om takvinduer osv. og pekte også på at vern også bestod av utvikling og vekst.

Det ble også diskutert hvorvidt Risør skulle verksette en såkalt DIVE analyse for hele Risør sentrum eller ikke. Diskusjonen endte opp med at det nå skal vurderes en begrenset DIVE analyse av Mortensenkvartalet. Fordelen med en så klar og avgrenset DIVE analyse er at admindistrasjon får på plass prosjekterfaring samtidig som gårdeierne i området blir tilført et viktig læring og det er bra for alle parter avslutter Henriksen.

Harald A. Eriksen (H) tok ellers opp spørsmål om ikke verneplanen fra tidlig 1990 tallet burde revideres og settes i lys av nytt lovverk og dagens fortolkninger, og det var Riksantikvarens seksjonssjef Ingun B. Amundsen enig i. Eriksen stilte også spørsmål ved fargevalg og valg av stein i forbindelse med rehabilitering av Strandgata og Kragsgata og lurte på hvor Thomas Hirsh og fylkesyndighetene var når de ikke var mer aktive i den debatten, som ifølge Eriksen også var viktig for byens visuelle uttrykk.

Amundsen ble også informert om aktuelle reguleringsplaner og fikk også tid til å se på Mortensenkvartalet og Risør sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**