Ny giv for landbruket

Landbruket er en bærende næring i Nord-Trøndelag, og Venstre vil arbeide for at landbruket fortsatt skal ha en sterk stilling i fylket, skriver Venstres Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Levanger Venstre
Nationen publiserte nylig tall som viser at det i årets tre første kvartaler i 2010 var 363 nyetableringer i jordbruk, skogbruk og fiske, mot 368 i 2009 og 578 i 2008.

Venstre har de siste årene fremmet en rekke forslag i Stortinget for dem som vil bosette seg på landbrukseiendommer, og som vil senke terskelen for mange som ønsker å starte nye bedrifter i primærnæringene:
Begrense den statlige boplikten og prisreguleringen av landbrukseiendommer.
La kommunene innenfor et nasjonalt regelverk ha stor grad av fleksibilitet i å fastsette egne grenser for boplikt.
Fjerne delingsforbudet i jordloven.

Regjeringen har mye ugjort når det gjelder næringsdrivende generelt. Dette blir særlig merkbart i en bransje som landbruket. Det er stort potensial i videreforedling av landbruks- og fiskeriprodukter. Venstre vil derfor ha en fornuftig oppmykning av et rigid regelverk for å stimulere til nyskapning og nytenkning i primærnæringene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**