Medlemsmøte i Nordre Aker Venstre

Innkalling til medlemsmøte i Nordre Aker Venstre
Onsdag 10. november, kl 18.30 — 21.00
i BU-salen i 1. etg. i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


SAKSLISTE

1. Formalia
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av ordstyrer og referent

2. Programutkast Oslo Venstre
Vi gjennomgår programutkastet og diskuterer innspill og forslag til endringer
Se vedlagte PDF-fil. Mer info om den videre prosessen samt en Word-fil av programutkastet finner du her: https://www.venstre.no/oslo/artikkel/29549/

2. Programprosess Nordre Aker Venstre
Vi oppsummerer innspillene som har kommet i arbeidsmøtene i sommer og fortsetter diskusjonen.

3. Eventuelt

Gi gjerne beskjed om du kommer eller ikke med SMS til 9599 6185 eller med en e post til [email protected].

Med vennlig hilsen
Nordre Aker Venstre
Gunnar L. Brevig, bydelslagleder
Telefon: 9599 6185

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**