Bevilger 2 millioner til Meråker

Fylkesråd for kultur, Annikken Kjær Haraldsen, bevilger 2 milloioner kroner til rehabilitering/utvidelse av flerbruksløypa ved Meråker videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hatterem

-Jeg registrer at Meråker kommune og Meråker videregående skole har over tid satset målrettet på utvikling av infrastruktur og tilbud knytta til skiidrett, sier Haraldsen. Samtidig er det positivt på at kommunen gjennom sin omstillingssatsing også legger stor vekt på å framstå som en viktig aktør innen arrangementer, herunder også store nasjonale og internasjonale arrangementer innen skiidrett.

Fylkesrådet har i den sammenheng også merket seg, og også vært positive til det såkalte skitunnelprosjektet, som nå av ulike grunner er "lagt på is". I kjølvannet av dette har kommunen og skolen sett på andre alternativ som kan bidra til å sette Meråker på kartet som en viktig tilbudsaktør innen langrenn og skiskyting og andre idretter. I denne sammenheng har fylkeskommunen fått presentert flere tiltak, som til sammen vil bidra til et sammenhengende og helhetlig tilbud. -Fylkesrådet ser positivt på å bidra i denne satsingen, som altså vil være et alternativ til skitunnelen, avslutter Annikken Kjær Haraldsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**