Foreslår panteordning for småelektronikk og mobiltelefoner

Et utvalg som skal foreslå konkrete tiltak som kan bidra til at alt utslipp av miljøgifter skal stanses innen 2020, overleverte tirsdag 18 tiltak til miljø- og utviklingsministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Utvalget foreslår blant annet økt innsamling av miljøgiftig avfall, blant annet gjennom panteordninger for elektroniske produkter som eksempelvis mobiltelefoner. Beregninger viser at det ligger millioner av gamle mobiltelefoner hjemme i skuffer og skap. Returselskapene kaller dagens returordning for mislykket og vil innføre en panteordning.

Trine Skei Grande

Foto: Daniel Rugaas

– Det er nødvendig å gjøre det mer attraktivt for folk å kvitte seg med miljøfarlig avfall, sier Venstres Trine Skei Grande.

Venstre la i begynnelsen av oktober inn et forslag på Stortinget om en egen panteordning for farlig avfall som mobiltelefoner og småelektronikk.

Venstre er glad for at det endelig kommer på plass en helhetlig gjennomgang av miljøgiftproblematikken.

– Det er alt for vanlig at slike utredninger havner i en skuff på statsrådens kontor. Miljøgifter en av de tre store miljøutfordringene verden står ovenfor, og det er helt avgjørende at denne utredningen ikke lider samme skjebne som tidligere utredninger. Venstre vil derfor følge opp rapporten i Stortinget med flere forslag om konkrete tiltak i tiden som kommer sier Skei Grande.

– Vi vil utfordre Erik Solheim på konkrete tiltak i forbindelse med statsbudsjettet. Vi regner for eksempel med at regjeringen kommer tilbake til Stortinget så raskt som mulig med et forslag om avgifter på kjemiske produkter, sier Skei Grande.

Bare en tredjedel leveres inn
– Vi vet at bare en tredjedel av småelektronikk som mobiltelefoner, lysstoffrør og sparepærer leveres inn når disse produktene kasseres, og det er altfor lite med tanke på at slike produkter ofte er fulle av farlige miljøgifter som kvikksølv, bly og kadmium, sier Skei Grande

Mobiltelefon

Foto: Microsoft

– Det er liten tvil om at det er mer fristende å levere inn en gammel mobiltelefon eller et lysstoffrør når man kan få penger tilbake på samme måte som når man panter flasker. Når dette i tillegg er miljøvennlig har vi stor tro på at dette vil kunne være en attraktiv ordning for forbrukerne, sier Skei Grande til NTB/Teknisk Ukeblad.

Forslaget er ett av flere tiltak i Venstres program for neste stortingsperiode for å begrense utslippene av miljøgifter i samfunnet. I programmet vektlegger partiet at innsamling og gjenvinning av avfall må økes, og tar til orde for en gjennomgang av alle offentlige virkemidler overfor produkter og avfall. Blant annet vil Venstre innføre merke- og panteordninger for produkter som blir regnet som farlig avfall forå sikre innsamling, forsvarlig håndtering og gjenbruk.

– Det er naturlig å forbeholde innføringen av pantesystemer til småelektronikk til å begynne med, men dersom dette viser seg å øke returgraden vil man kunne tenke seg et mer omfattende retursystem, understreker Skei Grande

Ikke nok å bare informere
Venstre viser også til en SFT-undersøkelse fra i fjor høst som avslørte at 70 prosent av forhandlerne av elektroniske og elektriske produkter unnlater å informere kundene om at småelektronikk ikke må kastes sammen med annet avfall. De informerer heller ikke om at butikkene tar imot slikt avfall gratis.

– Her må det ryddes opp. Men problemet med miljøfarlig avfall på avveie kan bare delvis løses ved bedre informasjon til forbrukerne. Venstre mener det er viktig å gå lengre enn bare å informere, og det er derfor vi tar til orde for å utvikle en ny panteordning i vårt program.

Flere fordeler
– I tillegg tror vi at dette kan være en mulighet for flere gründere å komme opp med gode ideer for pantesystemer som er hensiktsmessige for både forbrukere og mottaksapparat. Når det gjelder pantesystemer for flasker og bokser har jo norske bedrifter vært langt fremme på dette området, sier Skei Grande

– Også i et globalt perspektiv er det viktig å redusere omfanget av miljøfarlig avfall i Norge. Flere avsløringer om at eksport av miljøfarlig avfall fra Norge til fattige land er et økende problem, gjør det enda mer aktuelt å få en større systematikk inn i returarbeidet, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**