Ja til Næringslivet og skole

Entrepenørfirmaet Erling Rolstad AS på Vintrsa ønsker å bidra til utviklingen av nye linjer på Vinstra VGS, sammen med andre store entrepenører I midt dalen. Linjene gjelder innen landbruks mekanikk og anleggsmekanikk. På den måten kan Vinstra VGS stå godt rustet med kompetanse, elever og ikke minst bidra med ny rekruttering i bransjen. Det blir også lettere å få på plass lærling plasser når E6 utbyggingen kommer om vel to år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fron Unge Venstre mottok henvendelse fra lærere på Vinstra Videregåedne skole etter at Fylket har takket nei til et fantastisk initiativ fra entrepenør E.Rolstad på Vinstra om å få lov til å bygge klasserom og verksted for en ny linje på Vinstra VGS i et nytt bygg som skal oppføres.

Rolstad er meget bekymret for utviklingen, der ungdom fra bygda må reise til andre steder av landet for å få yrkesutdanning og lærlingplass innenfor de felt som nå ønskes lokalisert på Vinstra. AF gruppen har også utrykt slik bekymring nå som det virkelig er store utbygginger p gang, og lite tilsig av ny arbeidskraft. Bransjen skriker etter engasjert ungdom som har lyst til å jobbe og studere her i bygda.

Med utbyggingen av E6, og andre store prosjekter er vi nødt til å gi ungdommen i bygda en sjanse,

-Vi kan ikke tømme Polen for arbeidskraft! Vi må gi ungdommen her en god start på livet og benytte oss av de talenter som finnes her, ikke sende dem avgårde, sier Rolstad.

Rolstad er meget bekymret for rekruttering til næringslivet i fremtiden, det blir vanskeligere og vanskeligere å skaffe gode fagfolk her i dalen.
-Om Vinstra VGS får en slik linje vil dette styrke tilbudet, gjøre skolen mer attraktiv, hjelpe næringslivet og ikke minst gi unge en skikkelig erfaring i praktiske oppgaver. I verksteder vil det være høy aktivitet, og elevene vil få kjenne på hvordan det er å jobbe i et firma, ikke bare det å være på skolen.

Fylkets avslag på ønsket fra Vinstra VGS og Rolstad er ikke i overensstemmelse med de klare fordeler det vil ha å samlokalisere et sterkt miljø på Vinstra som allerede er ledende i Oppland.

-I følge brev fra fylkesrådmannen går det frem i klartekst at en slik satsing på Vinstra er å foretrekke. Problemet er politikerne som ikke ønsker eller tørr å ta debatten, sier Morten Sandbakken lærer på yrkesfag som også er oppgitt over holdningene de møtes med fra Fylkets politikere.

-Det er trist å se lekkasjen med ungdom vekk fra Vinstra, som har lyst til å ta sin videregående utdanning her på Vinstra, men som velger å reise vekk andre steder, eller bytte til andre fag fordi vi ikke får opprette flere plasser, eller utvide fagområdet sier Rektor ved Vinstra VGS Aage Lesjø .

Nord Fron Venstre mener dette er et veldig godt eksempel på mangel på politisk handlekraft og vilje til å satse der det virkelig vil gi resultater. Ny E6 utbygging, kombinert med en entreprenør tetthet i bygda som få kan skilte med, gjør at alt tilsier at det må satses på å utvide fagområdene på Vinstra VGS.

Alt taler for å få fart på prosessen, det er søkere som vil til Vinstra VGS, det er et godt miljø, det er et behov for en slik linje, og styrke de eksisterende linjene. At Vinstra også har elektro linje er et stort pluss, da elektronikk og ikke minst EL drevne kjøretøy er på full fart inn på markedet. Kombinasjonen mekanikk og elektronikk er en stor fordel som kun Vinstra har i Oppland foreløpig. Nord Fron Venstre noterer seg også fraværet av engasjement fra ordføreren i kommunen, noe som skuffer.

Leder for Forn Unge Vesnstre Therese Øybrekken er opptatt av å få fylkespolitikerne mer på banen, og være mer proaktive og ønske slike ønsker om samarbeid velkommen. -Det er ikke hver dag en entrepenør kommer til en skole og strekker ut hånden slik!

-Det er synd at ordføreren ikke flagger denne saken høyt og at fylkespolitikere skal gjøre alt om til lokaliseringsdebatter, i stedet for å se på hva som er mest hensiktsmessig, og ikke minst lønnsomt i fremtiden. Ny E6 utbygging vil gi stabil og ikke minst langsiktige ringvirkninger for opprettelsen av nye fag her på Vinstra sier Mikkel Dobloug, leder for lokallaget.

Unge Venstres nestleder Mari Homestad har nå bedt fylkestings representant Eivind Brenna om å engasjere seg i saken, og jobbe for at Vinstra kan få bærekraft og optimisme i fremtidig satsing mellom private entreprenører og lokalsamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**