Venstre ønsker forpliktende vedtak om GS veg langs Fv 416 fra Vinterkjær til Risør

Under valgkampen i 2009 uttalte Venstres Øystein Haga at Rv 416 fra Vinterkjær til Risør burde få samme standard som det i dag er å Frydendal. Etterat Frp i Risør fremmet forslag om å aksjonere under Fylkesutvalgets møte på Fylkeshuset ble det uttalt positiv vilje til GS (gang og sykkel) veg langs Fv 416, dog uten at det kom klare og forpliktende vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstres Øystein Haga ønsker et forpliktende vedtak i Fylkestinget for å sikre GS veg lngs Fv 416

Venstres Øystein Haga ønsker et forpliktende vedtak i Fylkestinget for å sikre GS veg lngs Fv 416
Foto: Jan Einar Henriksen

Med unntak av Risør ligger samtlige Sørlandsbyer på eller ved E18 og da blir det bare Risør og Farsund som har en 12 km lang tilførselsveg uten GS og belysning. I tillegg er Vinterkjærkrysset av gammel dato uten på og avkjøringsspor slik vi er vandt med andre steder.

Risør Venstre mener det er fylkets plikt å sørge for at Risør får et nytt fullskala Vinterkjærkryss og en tilførselsveg (Rv 416) med G/S og lys. Slik jeg ser det er det nå snakk om å røyke ut de politikerne og de partiene som later som om de vil satse på Risør og få frem de de som med

 Risør Venstres ordførerkandidat Dag Jørgen Hveem ønsker et klart og tydelig vedtak som forplikter igangsetting av GS veg langs Fv 416 nå

Risør Venstres ordførerkandidat Dag Jørgen Hveem ønsker et klart og tydelig vedtak som forplikter igangsetting av GS veg langs Fv 416 nå
Foto: Trond Svenningsen

konkrete bindende vedtak er villig til å la Risør få en god og sikker veg på linje med de øvrige Sørlandsbyene uttaler Risørs varaordfører og leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

Fylkespolitikerne som i dag utgjør posisjon i Fylkesutvalg og Fylkesting har her et særlig ansvar og det blir spennende å se om de er villig til å ta det ansvaret. For sier de JA til utredningsmidler for 2011 skaper de en klar forventning om at de i neste omgang sier JA til å iverksette planene slik Venstres Øystein Haga helt korrekt påpekte forrige gang saken var oppe til behandling.

Risørs lokale utvalget som skal se på Vinterkjærkrysset og Fv 416 må snarest komme på banen og fremlegge en strategi for hvordan Risør skal agere for å få til positive og bindende vedtak. Vi har etterlyst status og forventer å få det på neste formannskapsmøte avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**