Bergen trenger flere gater

Det har den siste tiden vært en del oppslag knyttet til hyblifisering av sentrum. Den aller beste måten å løse dette på, er ved å bygge mer, skriver Sara Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hvor mange år siden er det siden sist Bergen fikk sin siste gate, undret arkitektpsykolog Eirik Glambek Bøe seg over i en artikkel i Bergens Tidenede for litt siden. Jeg vet ikke svaret, men vil tro at det raskt nærmer seg hundre år siden. Det virker som byutvilking i Bergen de siste tiårene har handlet mer om veier. Til og med i bykjernen har vi fått flere veier, selv om de fortsatt kalles gater. Lars Hilles gate for eksempel.

Gater er i bunn og grunn interaksjon mellom folk. Gater er aktivitet, handel og kultur. Et eksempel på fungerende gater i sentrum er Strandgaten som strekker seg ut fra Torgalmenningen. Strandgaten har brede fortau, yrende næringsliv, kafeer og er lys og innbydende. I forlengelsen av denne er Gågaten som har mange av de samme kvalitetene men er mer koselig og intim.

Hva har så skjedd de siste årene? Bergen har lagt kraftig på seg og blitt større, men hemmeligheten er at Bergen har blitt større ved å innlemme tidligere nabokommuner med tilhørende areal. Dette har gjort Bergen ganske dryg og utflytende omfanget. Under denne utviklingen er det ikke Bergen sentrum som har vokst, det er Bergen suburbia. Sentrum og hjertet av Bergen kommune har derimot lite skjedd med sentrumstrukturene de siste årene.

Når det bygges i sentrum i dag, bygges det som regel enkeltbygninger. Noen av dem signalbygg, de fleste ikke. Et område som har blitt diskutert en del, er de nye utbyggingsområdene rundt Damsgård, kanskje spesielt Marineholmen. Store enkeltstående bygg med hver sine store uteområder. Eller mellomrom som Glambek Bøe ganske så treffende har kalt dem. Byutvikling skjer med andre ord gjennom enkeltbygningers skala. Jeg spør om vi i Bergen i løpet av det tyvende århundre har utviklet tilstrekkelig med mellomrom for Rhododendronbusker og at sentrum kanskje heller fortjener flere tettbebygde gater? Dere vet, der bygningene faktisk står inntil hverandre?

Det har den siste tiden vært en del oppslag knyttet til hyblifisering av sentrum. Den aller beste måten å løse dette på, er ved å bygge mer. I sentrum, tett! Dette vil forminske presset i et allerede feberaktig boligmarked. Mye av byggingen som skjer i dag er i stor grad ombygging/utbygging/restaurering av eldre bygårder og hus. Problemet er at denne formen for utvikling bare kan foregå til et visst punkt. Spørsmålet blir da hvilke kvaliteter vi vil at den nye sentrumskjernen skal inneha.

Det er viktig å understreke at forstedene er viktige for at sentrum skal bestå, men Venstre synes det er på tide å bygge gater igjen. Når forstedene i Bergen kommune vokser i brennbar fart, kan ikke sentrum stå stille. Spesielt områder som Nedre Nygård rundt Store Lungeren og Dokken når havnen omsider flyttes ut, kan reguleres til ulike gatestrukturer hvor private utbyggere kan få bygge side om side. Venstres representanter i bydelsstyrene vil derfor spille dette inn til rulleringen av Kommuneplanens arealdel og vi håper at flere partier kan stille seg bak froslaaget. Her vil vi at bygningene skal stå tett i tett. Helt uten mellomrom. Så får heller Rhododendronbusken plasseres ute på gaten.

Sara Henriksen,
bystyremedlem for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**