Gruppemøte mandag 13. november kl. 20.00 – kl. 21.00

Det innkalles til gruppemøte i Trondheim Venstre hvor alle medlemmer er hjertelig velkommen.
Mange saker, hvor noen av de viktigste er – eierskapsmeldingen, – ressursbruk og organisering av tjenster til psykisk utviklingshemmede og – effektiviseringen av tekniske tjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På grunn av medlemsmøte med programarbeid fra kl. 18.00 – kl. 20.00, settes det bare av en time til bystyresakene denne gang.

Bra jobbing i mange av komiteen gjør at det ikke er så mange kontroversiell saker, – men like fullt politisk svært viktige saker.

Alle sakene til bystyremøtet 13.12.2010 kan du lese her

Etter gruppemøte går vi ut på byen!

Venstre Jul Logo

Foto: Venstre

Bystyregruppen ønsker dere alle en riktig god jul! Og ser fram til et fortsatt godt samarbeid i valgåret 2011!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**