Unge Venstre ønsker mer handlingsom for ungdomsrådet

Unge Venstre er opptatt av demokrati på grasrot nivå. Bevilgningene til ungdomsrådet i dag gir ikke ungdomsrådet det nødvendige handlingsrom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Unge Venstre har bedt Nord Fron Venstre om å fremme forslag i HOK og kommunstyret under budsjettforhandlingene om en økning fra dagens nivå til kroner 120.000.- per året.

For disse pengene skal Ungdomsrådet kunne arrangere Kåja Camp, og arrangere viktige holdningsskapende arbeid som anti rus kampanjer eller rett og slett øke aktivitets nivået blant ungdom i kommunen.

Venstres HOK representant Unni Risdal fremmet forslaget på dagens møte for utvalgets leder i Tove Brendløkken (SP), som synes at dette var en god sak som kunne fremmes fra HOK.

Budsjettprosessen videre vil vise om Unge Venstres forslag vil få opplsuttning under endelig behandling i Kommunestyrets utvidete budsjett dag i desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**