Regjeringen svikter fornybarindustrien

Torsdag 4. november 2010 ble bedriften Xynergo lagt ned. Xynergo kunne blitt sentral i arbeidet med andre generasjons biodrivstoff, men investorene ga opp. Nok en gang har regjeringens vedtak om innføring av avgift på biodiesel svekket fornybarindustrien i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Biologi, kjemi, forskning

Foto: Microsoft

Venstre mener dette er skuffende, men ikke overraskende. Regjeringens avgiftsøkning på biodrivstoff har ført til en bråstopp for investeringer i bransjen. Status i dag er at det miljøvennlige og framtidsrettede næringslivet kaster kortene. Det så vi et konkret eksempel på også i Østfold ved Uniol.

Venstre mener det er behov for stabile og positive rammevilkår, og ikke fikenblad i form av direktestøtte som skal dekke over grunnleggende feil i skatte- og avgiftspolitikken. Et tilskudd på noen millioner kroner kan aldri erstatte et effektivt avgiftssystem. Næringen trengte et avgiftsfritak som en motor for videre utvikling. Denne motoren fjernet regjeringen.

Nå står vi uten en næring som kunne bidratt til å redusere klimagassutslippene i transportsektoren. Verden trenger en økonomisk politikk som stimulerer til en utvikling i miljøvennlig retning, men regjeringens politikk går motsatt vei. Regjeringen er derfor uten troverdighet i både næringspolitikken og i miljøpolitikken.

Venstre vil fjerne avgiften som regjeringen innførte, og samtidig innføre et grønt avgiftsystem som premierer de som gjør miljøvennlige valg. Det skal lønne seg å være miljøvennlig.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**