Vil ha gebyrfritak for bygging av passivhus

Venstres medlem i samkommunestyret, Johannes Rosvold, vil ha gebyrfritak for bygging av passivhus i Levanger og Verdal. -En stor del av energibruken i Norge går til oppvarming av hus. Venstre mener at Innherred Samkommune bør bidra til å få ned denne andelen. Ved å bruke byggesaksgebyrene kan vi stimulere til miljøtiltak, sier Rosvold. Han tok opp saken i samkommunestyret torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


-Et forslag som koster oss svært lite, og som kan bidra til dette, er å innføre gebyrfritak for bygging av passivhus, sier Rosvold.

Passivhus er hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus. Det er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus (NS3700). Passivhus har et energibehov som er ca. 25% av energiforbruket i tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. -Det bygges ikke passivhus i samkommunen så vidt meg bekjent i dag, sier Rosvold. Forslaget om gebyrfritak ble videresendt til administrasjonen for videre utredning.

-Bygging av passivhus er en god måte å få ned energibruken i Norge, sier Rosvold. -Oslo Bystyre har nettopp vedtatt en liknende endring for å øke byggingen av passivhus. De har også vedtatt at alle kommunale nybygg skal, dersom mulig og hensiktsmessig, bygges som passivhus innen 2014, avslutter Venstres Johannes Rosvold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**