Åpent gruppemøte mandag 15. november 2010

I tråd med møteplan innkalles det til åpent gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsutvalgsgruppe, med etterfølgende styremøte mandag 15. november 2010 kl. 1830-2000. Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, møterom Dampen i 1. etg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Forslag til saksliste:

Sak 01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02 Bydelsutvalgsmøtet 18. november 2010.

Sak 03/10 Orienteringssaker

Sak 04 /10 Eventuelt

Sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider
http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

I fortsettelse av møtet blir det åpent styremøte.

Velkommen

Oslo, den 12. november 2010
For Nordre Aker bydelsutvalgsgruppe
Torhild Taklo Knutzen
Mobil: 48 25 00 28

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**