Maritimt fagskoletilbud i Kristiansund må bestå

Pål Farstad, leder i Kristiansund Venstre, med leserinnlegg i TK lørdag 13.11.10:

– Nå må politikerne i Møre og Romsdal fylkeskommune vise at de vil satse på
maritim utdanning, og at de vil satse både nord og sør i fylket.
Fagskolestyrets vedtak om å flytte den maritime fagskoleutdanningen fra
Kristiansund til Ålesund er et kraftig tilbakeslag for det maritime miljøet
på Nordmøre spesielt og for Møre og Romsdal generelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


En kan nemlig ikke regne med at studenter som i dag vil starte sin maritime fagskoleutdanning i
Kristiansund, vil gjøre det i Ålesund istedenfor. Det betyr i så fall at rekrutteringen til den maritime utdanningen i Møre og Romsdal totalt sett blir svekket. Rekrutteringen til fiskeflåte, offshore og annen flåte blir rammet. Det maritime miljø og studentene blir ufortjent straffet. Vi har positivt merket oss det sterke engasjementet fra studentene ved fagskolen i Kristiansund.

Kristiansund Venstre er svært opptatt av at det maritime miljøet ved den videregående skolen og fagskolen på St. Hanshaugen blir videreutviklet. Ikke minst er det viktig for å holde på et anerkjent fagmiljø med et godt omdømme. Møre og Romsdal fylkeskommune har betydelige ambisjoner for maritim satsing, til beste både for elever og næringslivet. Denne satsingen blir
ikke troverdig hvis fagskolestyrets vedtak blir stående.

Fagskolestyrets vedtak er begrunnet i manglende økonomi. Økonomien til fagskolene har vært tema hele det siste året, uten at det har hjulpet stort. Vi har i denne perioden vært vitne til et klassisk svarteperspill mellom fylkeskommunen og staten. Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort iherdige forsøk for å unngå svarteper uten å lykkes. Regjeringen har ikke vist nødvendig vilje til å imøtekomme vel begrunnede ønsker og behov. De tre regjeringspartiene har ikke mye å være stolt av i så måte.

Kristiansund Venstre kan ikke akseptere at de maritime fagskoletilbudene i Kristiansund blir ofret, og at studenter blir kasteballer mellom stat og fylke. Vi ønsker definitivt at det er staten som skal bidra med de nødvendige midler til fagskolene. Når regjeringen ikke er innstilt på det, må fylkeskommunen trå til.

Vi forventer at de fylkeskommunale prosesser fram til fylkestinget i desember gir som resultat at dagens maritime fagskoletilbud i Kristiansund blir gjeldende også fra skoleåret 2011/12.

Pål Farstad
Leder Kristiansund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**