Så ble det politistasjon i Tvedestrand

Mens Gjerstad og Risør disuterte gikk det som fryktet i spørsmålet om fremtidig stedsplassering for en felles politistasjonen for de fem kommunene i Øst Regionen. Politimesterens valg falt på Tvedestrand hvor dagens politiledelse over tid har bygget opp bemanning, administrasjon, fellesfunksjoner og ikke minst lokaler med lange leieavtaler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Agder poliidistrikt leier tollboden av Risør kommune.

Agder poliidistrikt leier tollboden av Risør kommune.
Foto: Jan Einar Henriksen

Rent umiddelbart synes det som om politimester Kirsten Lindeberg har latt økonomien råde når avgjørelsens time kom sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar og det er beklagelig i en så viktig enkeltsak. Jeg ser at økonomi er en del av grunnlaget politimesteren skal ta sin beslutning på, men har hadde hun en unik mulighet til å bygge noe nytt på tvers av grensene til fem kommuner/tjenestesteder uten at hun tar sjansen når den byr seg og det stiller jeg meg undrende til.

At avgjørelsen om fremtidig lokalisering av felles politistasjon kommer nå, samtidig som kommunene fortsatt diskuterer høringsuttalelsen og kort tid før det felles formannskapsmøtet mellom Gjerstad/Risør hvor nettopp lokalisering av fremtidig politistasjon var et av temaene styrker følelsen av at dette var et spill for galleriet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**