Stilling ledig: Konsulent for Venstres bystyregruppe

Venstres bystyregruppe i Bergen lyser med dette ut stilling som konsulent for bystyregruppen.
Stillingen vil være knyttet til å delta i gruppens politiske arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres bystyregruppe i Bergen bystyre har fire representanter, hvorav en kommunalråd i full stilling. Bystyregruppa har et sekretariat med en medarbeider og ønsker å utvide denne. Sekretariatets oppgave er å gi støtte og service til gruppeledelsen, fraksjonene og den enkelte representant. Dette innebærer blant annet faktainnhenting, utarbeidelse av saksnotater til gruppens ulike organer, sekretærarbeid i ulike utvalg, produksjon av artikler/innlegg og kontakt med partiorganisasjonen.

Programmøtet Bergen

Det vil bli lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for politisk arbeid. Arbeidet forutsetter god skriftlig framstillingsevne, evne til selvstendig initiativ og samarbeid. Søker bør ha generelt gode kunnskaper om politikk og erfaring fra politisk arbeid vil være en fordel.

Stillingen er en deltidsstilling, og omfanget vil være femti prosent (50%) av hel stilling. Tiltredelse med påfølgende opplæring settes til mandag 3. januar. Arbeidssted er Bergen Rådhus. Lønns- og arbeidsvilkår, herunder arbeidstid, vil bli avtalt nærmere i forbindelse med ansettelse. Ansettelsen vil være avgrenset til ut inneværende bystyreperiode, med mulighet for forlengelse samt utvidelse av stillingsbrøk.

Stillingen har særskilt ansvar for følgende:
• Saksutredning i forbindelse med bystyregruppens arbeid i bystyret og bystyrets komiteer
• Utarbeiding av saker, forslag og interpellasjoner fra bystyregruppen
• Tekstproduksjon i form av avisinnlegg og pressemeldinger
• Nettredaktør for bystyregruppens nettsider
• Strategisk utredningsarbeid knyttet til bystyregruppens politiske virke

Spørsmål om stillingen kan rettes til gruppeleder Hans-Carl Tveit, telefon 91559816, epost
[email protected]

Søknadsfrist er 01.12.2010

Rådhuset Bergen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**