Fattigdom i det moderne Norge

Mange av oss har fremdeles en forestilling om at fattigfolk sulter og kler seg i filler. Men slik er det jo ikke. Moderne fattigdom har andre uttrykk, skriver Anne Midtlien, kommunestyremedlem i Grimstad og varamedlem til fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Først og fremst kjennetegnes fattige ved at de ikke har råd til å delta i alminnelige sosial aktiviteter og har en begrenset aksjonsradius fordi de bare kan delta på gratisarenaen.
Hvem er så disse fattige? Det er
-den arbeidsledige mann i 50-60 årene, industriarbeider som er blitt rasjonalisert bort,
– voksen mann/selvstendig næringsdrivende i små bedrifter som er slått konkurs
– eldre kvinner uten utdannelse som har brukt store deler av sitt voksne liv på å stelle for familien. Omsorgsoppgavene har gjort at de har blitt stående utenfor arbeidsmarkedet
– studenter som ikke får seg jobb etter endt utdanning
-aleneforeldre
-mennesker som av ulike grunner ikke kommer inn på arbeidsmarket

Fattigdom kan også ha nær sammenheng med en traumatisert barndom eller traumer senere i livet.

Fattigdom er skapt av mennesker og samfunn og kan løses av mennesker og samfunn.
Bekjempelse av fattigdom har da også stått høyt på den politiske dagsorden det seneste tiåret.
Men har dagens regjering lykkes med sin satsing når antall fattige i Norge øker i takt med at flere blir rike og antall barn som lever i fattige husholdninger har økt de siste årene! Bare i Aust-Agder er det 2000 barn som lever i vedvarende fattigdom ! Deler vi brodelig ?

Einar Gerhardsens ord i etterkrigsåra og oppbyggingen av Norge var at «ingen skal spise dessert før alle har fått hovedretten». Kan dagens regjering gjøre disse ordene til sine? Er det et slikt samfunn vi lever i?
Svaret er nei !

På høstens fattigdomskonferanse i Oslo tok tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett, til orde for at sosialsatsene må økes for å få bukt med fattigdommen i Norge. Dette er ikke veien å gå. La oss få slutt på at fattige mennesker må gå kanossagangen til sosialkontorene for å få penger til livsopphold og la oss få slutt på at barn i Norge lever i fattigdom.

Venstre vil at mennesker som av ulike grunner ikke kan delta i arbeidslivet eller av andre grunner lever i fattigdom skal sikres en garantert minsteinntekt, en Borgerlønn som gjør at barn får en oppvekst “som alle andre”, som ivaretar den enkeltes velferd, individuelle frihet og verdighet.

Anne Midtlien på fylkesårsmøte

Foto: Jan Kløvstad

Anne Midtlien
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**