Innkalling til nominasjonsmøte

Det innkalles til nominasjonsmøte for Sandnes Venstre 25.11.10. Her velges Venstres valgliste for 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tid: Torsdag 25.11.10 klokken 19.30
Sted: Fogdahuset (Hvitt Jærhuset rett bak Havannasenteret)

Saker til møtet:
– Nominasjon av kandidater til kommunevalget 2011.
Her er nominasjonskomiteens forslag.

– Valg av 9 delegater til fylkesnominasjonsmøtet i Stavanger 27.11.10.
Styret foreslår følgende delegater: Tove Frantzen, Knut O. Eldhuset, Svein Økland, Geir Bergstrøm, Tove Rasmussen, Roar Malmin, Dagne Hoprekstad, Vidar Grundetjern, .

Styret har også nedsatt en programkomite som skal utarbeide et valgprogram for Venstre.
Denne består av: Roar Malmin, Svein Økland og Tove Rasmussen. Innspill kan sendes svein(at)nansenmedia.no eller mobil 90770363.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**