Vi må få ned overdosedødsfallene

En fersk rapport viser at Norge ligger helt i toppen blant europeiske land når det gjelder overdosedødsfall. Dette er en trist førsteplass som viser at vi trenger nye grep i rusomsorgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er i den årlige rapporten fra EMCDDA (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) at vi finner den dystre statistikken. Senter for rus- og avhengighetsforskning viser til at førsteplassen blant annet skyldes at behandling for rusmisbruk kom senere i gang i Norge sammenlignet med andre europeiske land. Venstre mener at det nå er på høy tid at det gis skikkelige behandlingstilbud til rusavhengige, gjennom blant annet økt bruk av legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Fortsatt står mange i kø for rusbehandling, samtidig som flere enn 2 000 mennesker har dødd av overdose i Norge de siste ti årene. Dette er helt uakseptabelt, og Venstre vil ta nye grep i rusomsorgen.

I vårt alternative statsbudsjett som ble lagt frem denne uken, foreslår Venstre foreslår å øke bevilgningene til LAR og akuttavrusning med til sammen 150 mill. kroner. Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. I Stockholm får alle som har vært på akuttavrusning i klinikk, et løfte om videre behandling innen 24 timer. Dette er viktig fordi risikoen for overdose er svært stor etter akuttavrusning, da kroppen er svak etter behandlingen. Alt for mange overdosedødsfall skjer etter avrusning, og Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter akuttavrusning

Stoltenbergutvalget leverte sin rapport i juni. Utvalget har foreslått en rekke tiltak innen behandling og oppfølging. Mange av disse tiltakene er bra og bør iverksettes umiddelbart. Hvorfor regjeringen somler mens overdosedødsfallene fortsetter er både uforståelig og tragisk.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**