Øke eiendomskatten?

I Lillesand har rådmannen foreslått å øke eiendomskatten. Venstre frykter at folks aksept for eiendomskatten forsvinner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Petter Natanael Toldnæs (V) føler det vil være mest riktig å holde eiendomsskatten på dagens nivå.
– Som eneste ikke-sosialistiske parti sa vi klart i fra før valget i 2007 at innføring av eiendomsskatt var nødvendig for å finansiere den nye ungdomsskolen. Selv tror jeg det er best å holde eiendomsskatten på dagens nivå, for en økning kan føre til at aksepten for skatten forsvinner.

Toldnæs sier Venstre trenger tid på seg for å få en oversikt over hva konsekvensene vil bli av å ikke øke eiendomsskatten.

– For å få en oversikt over hva det vil bety å holde skatten på dagens nivå, trenger vi litt tid for å områ oss. Vi må jobbe videre med tallene før vi gjør en endelig konklusjon. Målet er å beholde dagens nivå, men da må vi også vite konsekvensene.

Les mer i Lillesandposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**