Uklarhet omkring status for barnehageplasser i Risør

Mens det på Fargeskrinet barnehage er etablert en ekstra femte avdeling i garderoben til idrettslaget har Frydenborg barnehage stengt en 12 plassers avdeling. Samtidig er det redusert kapasitet ved gamle Randvik barnehage, hvor man er misfornøyd med støy, vedlikehold og uteområde og ønsker en ny barnehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Kjell MacDonald og Grethe Hellerud i samtale på Randvik barnehage

Kjell MacDonald og Grethe Hellerud i samtale på Randvik barnehage
Foto: Jan Einar Henriksen

Da Kjell MacDonald (H), Grethe Hellerud (Frp) og Jan Einar Henriksen (V) besøkte kommunale og private barnehager i Risør tirsdag formiddag ble det klart at det er behov for ytterligere informasjon før en går videre i spørsmål om investering i nye barnehage i Risør eller på Søndeled.

 Også Lekeslottet fikk besøk

Også Lekeslottet fikk besøk
Foto: Jan Einar Henriksen

Nå var det forsåvidt ikke uventet at kommunalt ansatte og ledere har et annet syn på driftsform enn private drivere og deres ansatte. Det er heller ingen som ønsker at det bare skal være private eller kommunae barenhager i drift, men en fornuftig fordeling slik at reelle kostnader kommer frem for de kommunale barnehagene og at dette igjen danner grunnlag for de private barnehagenes driftstilskudd.

Rent umiddelbart stusset jeg over at det ved fremleggelse av rådmannens budsjettforslag kom en klar kriseforståelse for barnehagedriften, mens vi fikk et helt annen forståelse når vi snakket med de private driverne sier Jan Einar Henriksen (V) i en kommentar. Jeg stusser også når det under dagens mange samtaler nevnes at det under en idédugnad er diskutert om den gamle Randvik barnehage kunne benyttes som mottak til unge asylanter!

 Frydenborg barnehage holdt en avdeling med 12 barnehageplasser stengt!

Frydenborg barnehage holdt en avdeling med 12 barnehageplasser stengt!
Foto: Jan Einar Henriksen

Ved budsjettfremlegg fikk i klar forståelse av at det ikke var ledig kapasitet pr i dag og at Risør derfor ikke enger kunne oppfylle serviceavtalen. Når vi ved besøk hos private får beskjed om at en av de private barnehagene har stengt en avdeling med 12 plasser, at de har planer for utbygging og at de har kapasitet til å ta inn flere barn enn de normalt drifter med for å ta unna topper er det klart at vi har behov for en ny gjennomgang av barnehagesektoren før vi går videre sier Kjell MacDonald (H).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**