Vi har det bra og bedre enn på lenge

Det var den klare tilbakemeldingen fra ansatte ved Frydenborgsenteret da Kjell MacDonald (H) og Jan Einar Henriksen (V) avla enheten et besøk i forrige uke. Korttidspleietrengende er med på å fylle opp langtidsplassene og det er ledig kapasitet på korttidsavdelingen som betjenes av hjemmesykepleien. Det eksisterer med andre ord ingen venteliste for å få plass på Risør sykehjem eller Frydenborgsenteret som det i dag heter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Viktig å beholde ansatte og kompetanse

Viktig å beholde ansatte og kompetanse
Foto: Kjell MacDonald

Når det attpåtil skal bli bedre før den lenge bebudede eldrebølgen slår til blir det de neste to årene mest et spørsmål om hvordan vi skal beholde kompetansen og ansatte på en god måte. Pr i dag får vi ikke svar på hvilke konsekvenser rådmannens forslag får for den enkelte ansatte dersom en anhet ved Frydenborgsenteret holdes stengt og det skaper en viss usikkerhet.

 Kjell MacDonald i samtale med ansatte ved avdelingene

Kjell MacDonald i samtale med ansatte ved avdelingene
Foto: Jan Einar Henriksen

Når vi snakker med ansatte på den enkelte avdeling er ønsket om flere hender mye klarere og vi ser at det er nyanser i den informasjon vi får alt etter den enkeltes ståsted. Derfor er det nyttig at vi som lokalpolitikere tar en runde og snakke med flere involverte sier Kjell MacDonald (H).

Fremover vil det bli langt vanskeligere å rekruttere ansatte med god faglig kompetanse innen helse- og omsorgsfag, og derfor blir det langt viktigere å jobbe aktivt for å beholde dagens ansatte. Kanskje vi også må ta en ny runde på bruk av seniorpolitiske tiltak for å beholde ønsket kompetanse sier Jan Einar Henriksen (V) i en kommentar og viser til tilbakemeldinger fra KS og oppslag i media.

Henriksen peker også på det viktige arbeidet som er igang med Risør kommunes omsorgsplan. Jeg tror denne plan blir mye viktigere fremover enn vi liker å tenke på. Sammen med Risør kommunes kompetansekartlegging og kompetanseplan vil omsorgsplanen bli en avgjende faktor for vår satsing i årene som kommer mener Henriksen. MacDonald og Henriksen er begge enige i at omsorgsplan og kompetanseplan må bli tema for de borgerlige partienes åpne politiske møter fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**