Fornuftig løsning i sentrum for Fredrikstad-budsjettet

De tre alternative budsjettforslagene for 2011 avslører en skremmende ansvarsløshet både på venstresiden og høyresiden i bystyret mener Venstre og Krf.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les hele saken her: Fredriksstad Blad

Sentrumskoallisjonen mener løsningen for neste års budsjett verken er dramatiske urealistiske kutt, eller en dramatisk økning av eiendomsskatten:

-Løsningen for Fredrikstad er en moderat midlertidig økning i eiendomsskatten kombinert med full investeringsstopp for å få ned den enorme gjelden byen har pådratt seg, uttaler gruppeleder for Venstre, Ulf Trenum.

-Både høyresiden og venstresiden vil kjøre på med investeringer, stikk i strid med Rådmannens innstendige anbefalinger. Det vil øke utgiftene til renter og avdrag, og gi enda mindre midler til omstilling og drift, sier gruppeleder for Krf, Per Lebesby.

Venstre og Krf ønsker å øke e-skatten midlertidig med 45 millioner i 2011:

-Vi er nødt til å skjerme tilbudene til rusavhengige og funksjonshemmede spesielt, samtidig som vi må betale for uoppgjorte forsømmelser i form av merforbruk og erstatning til barnehjemsbarn, påpeker Lebesby.

-Vi kan heller ikke la fellesskapets verdier råtne på rot, og er nødt til å ha noen midler til vedlikehold av veier og bygninger. Vi må også bygge oss opp en liten reserve slik at byen ikke alltid må leve på det økonomiske stupet, mener Trenum fra Venstre.

Gruppelederne legger ikke skjul på at det blir et stramt budsjett uansett:

-Vi kommer ikke unna at kommunen må drives enda bedre enn i dag, innenfor strammere rammer. Men dette arbeidet er godt i gang med fantastisk hjelp fra de ansatte, skryter Trenum.

-Jeg har troen på at gjennom å følge Rådmannens anbefalinger om investeringsstopp, kombinert med en midlertidig moderat økning av eiendomsskatten, vil Fredrikstad komme seg styrket igjennom denne tøffe perioden avslutter Lebesby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**