Nav reformen: Dømt til å misslykkes?

I dag er det slik ved de fleste Nav kontorer har et driftsbudsjettet som ikke går i balanse. Når en får tildelt en sum penger, og denne summen ikke dekker lønninger og husleie,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Olav Kasland

Foto: Atle Rui

Nav reformen: Dømt til å misslykkes?

I dag er det slik ved de fleste Nav kontorer har et driftsbudsjettet som ikke går i balanse. Når en får tildelt en sum penger, og denne summen ikke dekker lønninger og husleie, da har en et problem som leder. En har ikke lov til å si opp ansatte og heller ikke leiekontrakt. Da har en to alternativer: 1) Ta imot kjeft hver måned for at en ikke får et regnskap til å gå i balanse som er bevislig umulig, eller 2) Håpe på høy sykefravær slik at en får inn refusjoner. Og dette på et Nav kontor .?

I tre år var jeg Nav leder i Notodden og Hjartdal. Nav Notodden var blant de første kontorene som ble etablert i Norge. Lite rutiner var på plass, men pionerånden rådet. De fleste trodde på reformen og at vi skulle få det til. I dag er jeg mer i tvil, både fordi reformen ikke blir fulgt opp med tilstrekklige økonomiske midler for drift eller virkemidler for den enkelte bruker.

I neste års budsjett har regjeringen redusert Nav sine muligheter til å få den enkelte bruker ut i arbeid og aktivitet, gjennom å redusere tiltaksbudsjettet. Bare vent, om ikke lenge kommer den vanlige øvelsen: Sentrale politikere kommer med talltriksing og plasserer skylden nedover.

Det ser ut som om regjeringa har tatt inn over seg utfordringene med datasystemet og er villige til å sats på det. Spørsmålet er om regjeringen forstår at det også koster penger. I dag jobber den enkelte saksbehandler på opp til 8 — 10 forskjellige store saksbehandlingssystemer. Et av systemene, det som står for mesteparten av trygdeutbetalingene, er over 20 år gammelt.

Midt oppe i dette skal brukere og saksbehandlere få en hverdag til å gå i hop. Hvis noen kommer til meg og sier ansatte på Nav kontorene må jobbe mer og hardere, blir jeg først og fremst forbanna, deretter anser jeg vedkommende for komplett inkompetent. For maken til innsats blant en lavtlønnet yrkesgruppe skal en lete lenge etter. Problemet for den enkelte saksbehandlere er at hun bruker alt for mye av tiden til byråkrati, og ikke å følge opp den enkelte bruker.

Kall meg gjerne naiv, men til tross for dette har jeg fortsatt tro på Nav reformen. Vi må imidlertid bevilge de midler som er nødvendig, samtidig forstå at det dreier seg om mennesker på alle sider av bordet og at ting derfor ikke blir skapt på et papir.

Olav Kasland
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**