Temamøte om transportløsninger for Tønsbergregionen

Venstres lokallag i Nøtterøy og Stokke inviterer til temamøte om veiløsninger i Tønsbergregionen lørdag 4. desember.
Myndighetene har satt i gang en konseptvalgutredning for en “helhetlig transportløsning for
Tønsbergregionen” hvor kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Tjøme samt fylkeskommunen deltar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Veiløsningene rundt Tønsberg har vært på sakskartet i lang tid, og hvor bl.a. en ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet har vært en viktig sak.

 Ill.foto: Brualternativ mellom Smørberg og Ramberg

Ill.foto: Brualternativ mellom Smørberg og Ramberg
Foto: Statens Vegvesen

Venstres lokallag i de berørte kommunene ønsker å sette fokus på mulige veiløsninger, og inviterer til et orienteringsmøte med felles befaring i Tønsberg/Stokke-området lørdag 4. desember.

Det blir satt opp buss som har avgang fra Borgheim kl 12:00, Tønsberg jernbanestasjon kl 12:15 og fra Jarlsberg Travbane kl 12:25.

Vi legger opp til korte stopp underveis til møtet i Stokke rådhus kl 13:30, for å se på områdene som er foreslåtte som mulige veialternativ i ulike tidligere lanserte planer.

På møtet på Stokke rådhus ser vi nærmere på hvilke alternativ som er foreslått, tar en debatt på hva som kan være andre mulige løsninger og ellers en generell diskusjon om utfordringene knyttet til en helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen"

Vi legger opp til en retur fra Stokke rundt kl 15:15.

Det blir en enkel servering på Stokke rådhus, så både ut fra det og busstransport ønsker vi at interesserte melder seg på til [email protected] eller 90608080

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**