Rådmann overtar som leder i AMU

Arbeidsmiljøutvalget i Risør (AMU) skal ha møte førstkommende tirsdag kl 0830 og i følge sakspapirene overtar rådmann Odd Eldrup Olsen som leder for AMI i kommende periode. Aase Hobberland overtar som nestleder og Lise Frøyna, som har vært leder siste året går over til å bli fast mdlem i AMU og da som representant fra arbeidstakersiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Grethe Hellerud og Kjell MacDonald er politisk valgte representanter i AMU

Grethe Hellerud og Kjell MacDonald er politisk valgte representanter i AMU
Foto: Jan Einar Henriksen

Ledervervet rullerer hvert annet år mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden.

Rådmannen innstiller også på at AMU tar rådmannens budsjettforslag for 2011 til orientering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**