Sykefraværet i positiv utvikling

Selv om det er en kjent faktor at sykefraværet svinger gjennom året viser tallene at sykefraværet hittil i år peker nedover og det er svært gledelig nyhet for Risør kommune. Spørsmålet nå er om den gledelige utviklingen fortsetter også i 4. kv. 2010 og videre gjennom 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Stetoskop, helse, medisin, sykehus

Det er også knyttet en viss spenning til om en kan se en synlig og varig effekt i etterkant av den ekstra millionen som ble bevilget til forebyggende tiltak.

Samtidig er det viktig at forebygging og oppfølging av sykefravær settes på dagsorden av alle ledere med personalansvar, og at lederne er seg sitt ansvar bevist. Sykefravær er et lederansvar og må være sak 1 på alle ledermøter i Risør kommune.

AMU skal også ta stilling til bruk av de resterende 120.000 av den million kroner som ble avatt til innkjøp av hjelpemidler for å redusere/forebygge sykefravær. Rådmannen innstiller på at restbeløpen benyttes til kontorarbeidsplasser og avspenningsutstyr som bidrar til alternativ aktivitet (strikker etc).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**