Fylkestinget: Mye Venstre i felles budsjettforslag fra opposisjonen

Det er lett å kjenne igjen gode Venstresaker i opposisjonens fellesforslag til budsjett i fylkestinget. Forslaget gjenspeiler et godt samarbeid men synliggjør også viktige saker for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sindre W. Mork

Foto: Christoffer Biong

– Innholdet i skolen er igjen prioritert fra opposisjonen og det er viktig for Venstre, sier gruppeleder Sindre W. Mork. Han minner om at posisjonen de siste årene har kuttet i linjetilbudet til elvene, spesielt i Halden-regionen, selv om de også har svekket tilbudet i de andre regionene i fylket.

– Vi har klart å synliggjøre at miljø er viktig og det er Venstre spesielt glade for, sier Mork. Opposisjonen har styrket den posten fra enigheten i økonomiplanen i sommer.
– Det var viktig for Venstre å få fram miljøarbeidet lokalt og vi er glade for at det er viktig for en samlet opposisjon, sier gruppelederen.

Opposisjonspartiene har prioritert å sette av penger i et fond for å kunne investere i skolebygg, veier og gang-/sykkelvei.
– Det er viktig at vi ikke gjør driften avhengig av utbytte fra Østfold Energi, men klarer å sette av dette utbyttet til nødvendige investeringer i framtida, påpeker Mork. Det er flere skoler som etter hvert skal oppgraderes og det er et behov for å heve standarden på fylkesveiene over tid.

Last ned fellesforslaget fra Venstre, FrP, H og VPP (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**