Venstre vil foreslå et lobbyregister i Tønsberg

Venstre har flere ganger fremmet forslag om å innføre et lobbyregister på Stortinget og i regjeringen. Venstre har foreslått at registeret bør inneholde informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken sak det gjelder og hvem lobbyisten representerer. Forslaget ble nedstemt av Stortingsflertallet 11.mars 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Selv om Stortinget ikke vil innføre lobbyregister hos seg, vil Tønsberg Venstre foreslå for de andre partiene at Tønsberg kommune innførerer sitt eget "lobbyregister".

"Lobbyregisteret" er ment som et helt enkelt register over hvilke firma/personer/pressgrupper som kontakter de politiske partiene og sentrale politikerne i Tønsberg. Registeret må være på kommunens hjemmesider, og registreringen må være så enkel at den kan gjøres av den enkelte politiker eller partigruppe.

Det er ikke tvil om at enkelt personer og enkelt grupper har stor påvirkingskraft på politiske beslutninger i vårt samfunn, og da mener Venstre at allmennheten har et krav på å vite hvilke parter som aktivt kontakter politikere for å fremme sine syn. Spesielt vil kontakt fra privatpersoner eller selskaper som vil medføre stor økonomisk interesser være av interesse.
I Tønsberg har det blitt stilt spørsmål om tilliten til politikere. Venstre tror at et slikt register vil sikre større åpenhet — og styrke demokratiet i Tønsberg

Hilmar Flatabø

Foto: Privat

I Tønsberg blad (20.november) blir leder av Tønsberg Venstre Hilmar Flatabø intervjuet om saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**