Venstre vil ha gratis utleie

Levanger Venstre vil beholde ordningen med gratis utleie av gymnastikksaler til lag og foreninger i kommunen. I en innstilling til kommunestyret førstkommende onsdag legger et flertall i Levanger formannskap opp til å innføre leiepriser for bruk av denne typen kommunale anlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Det synes jeg er et dårlig forslag. Vi bør heller arbeide for at lag og foreninger skal få reduserte leiepriser på kommunale idrettsanlegg, sier Venstres Karl M. Buchholdt. Anleggene Venstre vil frita for leie er gymnastikksalene ved de kommunale skolene, samt Frolhallen.

-Det kommunen sparer på i dretten i dag kommer igjen som utgifter på helsebudsjettet og sosialbudsjettet senere. Da er det for dumt å øke belastningen på det frivillige organisasjonslivet ytterligere, sier Buchholdt.

—Når man gjør det dyrere for idrettslagene må de ta høyere aktivitetsavgift og innføre flere dugnader og inntektsgivende tiltak. For det første fører det til at noen synes det blir for dyrt, og det er ofte de som trenger idretten mest. For det andre blir det større rotasjon på dem som stiller til verv og aktiviteter i klubbene, noe som fører til større slitasje og at de gir seg tidligere. Dette gir et dårligere tilbud til barn og unge i idretten, sier Buchholdt.

-Derfor er det uforståelig for meg at formannskapet velger en slik løsning. Jeg skjønner at man må spare, men denne måten å gjøre det på blir for snever, avslutter Karl M. Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**