— Eldre har også venner

Venstreprofilene Per Magnus Finnanger Sandsmark, Roar Günther Andersen og Sverre Stang mener planene om nytt sykehjem på Tyska i Halden er å isolere de eldre fra sosialt samvær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre mener man må ta bedre hensyn til at de eldre trenger et sosialt nettverk før det bygges et nytt sykehjem i Halden. Derfor stemte de i mot nytt sykehjem på Tyska.

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Halden Venstre, arkiv

— Flertallet i Halden tar ikke hensyn til dette. De vil heller bygge ut Tyska fortere enn man kan si lokaldemokrati, enn å gi et tilbud til eldre som er de eldre verdig. Vi må ha eldreboliger som er tilpasset mennesker — ikke systemer, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark i Halden Venstre.

Et godt tilbud må være sosialt

Sverre Stang

Foto: Halden Arbeiderblad

— Det skal være en menneskerett å bli vasket hver dag, å kunne snakke med venner hver dag og selv velge hva de vil bruke fritiden sin på så lenge som mulig. Derfor trenger vi et variert og godt tilbud til de eldre i denne byen, sier Sverre Stang, nyinnmeldt medlem i Halden Venstre.

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

— Vi trenger et eldresenter der det er kort vei til butikken, geriatrisk legetilbud og til forenings- og fritidstilbud. Eldreboligene i toppen av Storsenteret er sånt sett et eksempel til etterfølgelse. Også eldre må kunne styre så mye som mulig over sine egne liv, og kunne holde kontakten med sine egne venner, sier gruppeleder i Halden Venstre, Roar Günther Andersen. Han stemte i mot bygging av nytt sykehjem på Tyska i formannskapet for de de eldres ikke var tatt godt nok hensyn til.

Ensomhet og isolasjon

roar

Foto: M&A Fotoatelier, Halden

— Ensomhet og isolasjon er det verste man kan gjøre mot et menneske. Derfor må vi vente litt, tenke oss om og lage en god løsning. Eldre skal ikke samles i oppbevaringsbokser. Det vil jeg aldri akseptere, sier Günther Andersen lenger.

— Vi må ikke gjemme og glemme bort de eldre. Vi må finne smarte, gode løsninger som både lønner seg økonomisk, skaper et godt bymiljø og gir menneskene den verdigheten hvert enkelt menneske fortjener, avslutter Per Magnus Finnanger Sandsmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**