AP, Rødt og SP ønsket å sette strek over nær sagt alle investeringene i 2011

I dagens formannskapsmøte fremmet AP, Rødt og Senterpartiet et forslag som i realiteten ville sette en strek over det aller meste av rådmannens forslag til invistereinger for 2011. Forslaget gikk ikke upåaktet hen og økonomisjefen tallfestet forslaget til 13,9 millioner kroner og da forslagsstillerne ble bedt om å redegjøre for hvordan de ville oppfylle sitt forslag (som knapt ville holde til oppgradering av kulturhuset alene) viste ordføreren til at det var senterpartiets forslag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Varme i fortau

Nå ble det helt korrekt påpekt fra de borgerlige partiene at senterpartiet ikke var represerntert i formannskapet og at forslaget jo var fremmet av AP og Rødts representater, som ikke uten videre kunne løpe fra forslaget og skylde på noen som ikke var tilstede.

Til slutt valgte ordføreren å trekke forslaget og fremmet deretter et alternativt fordslag som ble nedstemt av formannskapets flertall.

Det er heldigvis lenge mellom her gang man i formannskapet får presentert et forslag som i realiteten ville medføre en total rasering av rådmannens invisteringsforslag og som i realiteten ville satt en effektiv stopper for skolen på Søndeled og nær sagt alle andre invisteringer. At de tre representantene fra AP, Rødt (og SP) heller ikke hade tatt høyde for å finne inndekning fra bortfall av MVA kompensasjon viste at forslaget var lite gjennomtenkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**