Brenna vil ha fylkesdelplan for vann- og vindkraft i Oppland

Under fylkestinget i desember vil Eivind Brenna be fylkesordfører Audun Tron om å starte arbeid med fylkesdelplan for energipolitikken i fylket. – Oppland må foreta en grundig vurdering av framtidige muligheter for energiproduksjon, sier Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oppland Venstre ønsker at fylkeskommunen utarbeider en fylkesdelplan for energipolitikken i fylket.

– Vi ser at det kommer mange forslag til lokale utbygginger, fra mange forskjellige aktører og med mange ulike kilder: vindkraft, småkraft og fjernvarme. Det er bra at det er engasjement og ideer knyttet til energiforsyning. Det er i en slik sammenheng viktig å jobbe planmessig, mener Eivind Brenna.

I Rogaland har de utarbeidet en fylkesdelplan for vindkraft. Den avklarer mye omkring områder for utbygging. Ikke minst sier planen noe om hvor det ikke er aktuelt å bygge ut og hvilke kilder en heller skal satse på.

Den gryende debatten rundt forslaget om vindmøllepark på Totenåsen er ett av de siste eksemplene. Foreløpig er det ikke grunnlag for verken å juble for, eller gravlegge et sånt forslag. – Det vi ønsker er å se dette forslaget opp mot andre aktuelle alternativer i regionen, som vannkraft, trevirke, slam og husdyrgjødser, sier Brenna.

Nyere utredninger fra blant annet NVE, Kjeller Vindteknikk AS og Enova viser at Oppland har et potensial for produksjon av vindkraft. Dette fordi stabile vindforhold er like viktig som kraftig vind. I arbeidet mot en CO2 nøytral framtid kan vind- og vannkraft få avgjørende rolle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**