– Bra med offensiv satsning på miljøsertifisering

Det er oppløftende å se at fylkeskommunen er på offensiven i oppfølgingen av prosjektet “Miljøfyrtårnfylket Buskerud”. Konkrete tiltak som miljøsertifisering av bedrifter må til hvis vi skal klare å oppfylle våre klimamål, mener flykesleder i Buskerud Venstre Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: privat

Antallet Miljøfyrtårnbedrifter i Buskerud har økt kraftig i prosjektperioden. Mange kommuner er godt i gang med miljøsertifisering av kommunale virksomheter. Prosjektet "Miljøfyrtårnfylket Buskerud" inngår i fylkeskommunens oppfølging av Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen.

Prosjektet har som mål at "økt satsing på miljø og miljøsertifisering skal utvikle Buskerud til et miljøfyrtårnfylke". Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for offentlige og private bedrifter. Fylkeskommunen bidrar med rådgiving og kurs, samt en egen tilskuddsordning for miljøsertifisering av offentlige og private virksomheter i Buskerud.

Størst økning i Buskerud

Antallet miljøsertifiserte virksomheter i Norge har økt kraftig de siste årene. I Buskerud har antallet økt fra 65 Miljøfyrtårn-virksomheter i 2007, til 195 virksomheter med gyldig Miljøfyrtårn-sertifikat i 2010. For Buskerud tilsvarer dette en økning med 200 % av antallet. Fylket har dermed hatt en betydelig større økning enn landet for øvrig, der økningen i samme tidsperiode er 135 %. Det totale antallet sertifiserte virksomheter er betydelig større, men sertifikatet må fornyes hvert tredje år for å være gyldig.

19 av 21 kommuner er med
Totalt 19 av 21 kommuner i Buskerud er nå med i Miljøfyrtårn-ordningen i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn, dvs. de har Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter eller har gjort et politisk vedtak om å støtte Miljøfyrtårn.

Les mer hos Buskerud Flykeskommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**