Rødt og Arbeiderpartiet villeder

Bystyremedlem Dag Jørgen Hveem (V) imøtegår i dette innlegget i Rødt og Arbeiderpartiets innspill i forbindelse med utbyggingen av Buviksveien. Hveem skriver: Rødt synes i AAB det er urettferdig og Arbeiderpartiets Eva Nilsen er kritisk til kommunal bruk av penger til Buvikveien (budsjettert med kr 5 mill). Deres fremstilling er både feil og ufullstendig. Begge unnlater å nevne konsekvensene på inntektssiden av kommunens lån.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem imøtegår i dette innlegget kritikk fra Rødt og Arbeiderpartiet

Dag Jørgen Hveem imøtegår i dette innlegget kritikk fra Rødt og Arbeiderpartiet
Foto: Jan Kløvstad

Noen låneopptak gir inntekter
Lederen i Risør Arbeiderparti skriver på AAB-nett (Origo) at et kommunalt lån på 10 millioner kroner betyr reduksjon av to årsverk i kommunen "uansett" hva lånet brukes til. Feil, Eva. En del låneopptak, f.eks. innenfor vann og avløp, gir umiddelbare inntekter som dekker låneutgiftene. Skulle kommunen f.eks. selge aksjer i Agder Energi og nedbetale gjeld, mister vi også aksjeinntektene til å betjene lånet.

Hotell eller ikke?
Kommunalt låneopptak til utbedring av Buvikveien er en forutsetning for realisering av hotellplanene på Holmen, som for øvrig vil kreve en betydelig subsidiering fra utbyggers side. Blir hotellplanene ikke gjennomført, ligger det i rådmannens forslag til utbyggingsavtale at utbygger skal dekke hele veiutbedringen. En utbedring som for øvrig vil være til glede også for andre trafikanter, bl.a. i forbindelse med tungtransport og annen trafikk til Fiskerihavna.

Skatteeffekten
Hvorfor tar ikke Rødt og Arbeiderpartilederen med eiendomsskatt på inntektssiden? Legger vi til grunn et skattegrunnlag på 1/3 av antatt markedsverdi, vil den anslagsvis kunne bli kr 1 million. I så fall dekker det renter og avdrag på et lån på mer enn 10 millioner kroner. Og selv om eiendomsskatten skulle bli noe mindre, vil den ta hånd om et betydelig lån. Siden Buvikveien er fylkeskommunal, vil trolig kommunen "teknisk" betjene et eventuelt lån via fylkeskommunen.

Hvorfor tar ikke Rødt og Eva Nilsen med skatteeffekten av de som antakelig vil bosette seg på Holmen? De legger tydeligvis til grunn at ingen vil bo der — at det kun blir ferieboliger. Dette til tross for at 44 % av interessentene har sagt de vil bosette seg der. Andelen kan selvsagt bli lavere. Eller høyere. Men 0 %?

Salg, service og sysselsetting

Hvorfor tar ikke Rødt og Arbeiderpartiets leder med at en Holmenutbygging vil bedre driftsgrunnlaget for Fiskemottaket og andre butikker, restauranter og næringsdrivende i Risør? Det betyr jo sysselsetting og bosetting!

Mangfold og impulser
At Rødt og Arbeiderpartiets leder ikke ser positivt på det mangfoldet og de impulsene byen vil få gjennom Holmenutbyggingen, er ikke overraskende. Men likevel litt trist.

Dag Jørgen Hveem
Bystyremedlem Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**