Utfordret kunnskapsministeren om videreutdanning

I spørretimen i dag utfordret Venstres Trine Skei Grande og Borghild Tenden kunnskapsministeren på hvilke tiltak som skal til for at flere lærere skal får videreutdanning. — Det er langt færre lærere enn ønsket som får mulighet til videreutdanning, og jeg mener det er helt nødvendig at staten tar på seg en større del av finansieringskostnadene for å øke antallet deltakere i ordningen, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Se også:
Videreutdanning for lærere i Stortinget
– For vanskelig å delta på etterutdanning

I sitt innlegg i spørretimen viste Venstre-leder Skei Grande til at flere gode lærere bør være hovedprioriteringen i norsk skole, og refererte til lærernes egne opplevelser av behovet for videreutdanning.

Langt mellom ord og handling
– Det er tilsynelatende bred politisk enighet om behovet for videreutdanning, men det er dessverre langt mellom ord og handling, sier Skei Grande.

– Venstre synes for det første at regjeringen har for lave ambisjoner når bare 2500 lærere skal få videreutdanning hvert år. Det innebærer at det vil ta flere tiår før alle lærere har fått kompetanseheving — og det i en situasjon der det er et behov for mer fagkompetanse og fornying i skolen, sier Skei Grande.

– Enda mer bekymringsfullt er det imidlertid at bare 2/3 av 2500 videreutdanningsplasser faktisk blir benyttet. Vi har fått mange meldinger det siste året om lærere som enten ufrivillig har fått avbrutt sin påbegynte videreutdanning eller som faktisk må betale den selv. Hovedbegrunnelsen for dette er at kommunene ikke har råd til å gi lærerne videreutdanning, utdyper Skei Grande.

Vil øke statlig finansiering
– Venstre har derfor tatt til orde for å øke den statlige finansieringsandelen knyttet til videreutdanning for lærere. Dette kan gjøres innenfor lokaldemokratiets rammer. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011 foreslår vi en økning fra 40 til 50 prosent, i tillegg til at vi foreslår nær en dobling av de eksisterende midlene til videreutdanning, sier Skei Grande.

Skei Grande viser til at kunnskapsminister Kristin Halvorsen i brev til Stortinget har sagt at hun vil være "lydhør" for forslag som kan "bidra til best mulig deltakelse" i videreutdannings-ordningen, og i Dagsrevyen mandag uttalte hun: – Jeg er helt enig i at vi skal gjøre noe med denne ordningen slik at flere lærere skal ta videreutdanning.

I sitt tilsvar til Skei Grande bekreftet kunnskapsministeren at hun ville se på balansen i spleiselaget mellom stat og kommune.

Kompetanse viktigst
– Venstre mener lærernes kompetanse er langt viktigere enn flere timer eller en banan. Og sistnevnte koster faktisk 241 mill. kroner per år — penger som etter vårt syn burde gått til videreutdanning og lærerrekruttering, påpeker stortingsrepresentant Borghild Tenden, som i debatten bad kunnskapsministeren bekrefte at det er kompetanse som er det viktigste å satse på i skolen.

Les mer:

Venstres representantforslag om å øke den statlige finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere
Venstres alternative statsbudsjett 2011
Referat fra ordvekslingen i spørretimen 24. november

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**