-Flytt månelandingen til Kårstø

—Mongstad må renses for å nå klimamålene, men fullskalaprosjekt i Norge bør realiseres tidligere enn 2018. Derfor vil Venstre flytte månelandingen fra Mongstad til Kårstø, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen. Mens Høyre og Frp ønsker å flytte anlegget til nye gasskraftverk i Møre og Romsdal eller Finnmark ønsker Venstre at fullskala CO2-renseanlegg gjennomføres på Kårstø i Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Kjartan Almenning

— Klimaeffekten og samfunnseffekten vil bli langt større ved å flytte renseprosjektet til det eksisterende gasskraftverket på Kårstø, sier Solum Larsen til Stavanger Aftenblad, her >>

Mulighetene er størst for å redusere utslippene fra gasskraftverket og gassterminalen på Kårstø. Venstre mener at regjeringen må komme videre i arbeidet for å fjerne de store punktkildene i Norge, og mener det er viktig at man går videre med arbeidet på Kårstø gjennom å gå inn for en integrasjonsløsning.

Det er i følge Venstre tre gode grunner for å gjøre dette grepet:

1. Renseanlegget kommer raskere på plass, som er viktig for at Norge tar sin del av utviklingskostnadene for CO2-fangst.

2. Det blir langt billigere enn på Mongstad.

3. Man renser betydelig mer CO2, som er viktig for å nå norske klimamål.

Mongstad, gasskraft, oljeraffineri

Foto: Flickr

I tillegg mener Venstre at man må få på plass sterke virkemidler for å fjerne utslippene fra de store punktkildene (Inkludert Mongstad), kombinert med krav til rensing i utslippstillatelsene. Et fond basert på CO2-avgiften på sokkelen vil være et godt virkemiddel.

Mongstad VS Kårstø

Mongstad: Pris ifølge statsbudsjettet for 2011: 20-25 milliarder kroner. Antall tonn renset: 650 000 ifølge Statoil med dagens planlagte driftsmønster. Maksimalt 1,2 millioner tonn ved full drift.

Kårstø: Pris ifølge Kårsø Integration Pre-feasibility study: 15 574 millioner. Antall tonn renset: 1 750 000 ifølge samme studie. Maksimalt 2,25 millioner tonn ved full integrasjon.

Tiltakskostnadene vil derfor, ifølge disse dokumentene, være langt lavere, faktisk rundt 4 ganger lavere på Kårstø enn på Mongstad. (1200 kroner på Kårstø ved 25 års drift)

I tillegg ligger Kårstøprosjektet lenger fremme, og kan komme på plass tidligere enn på Mongstad.

Venstre mener derfor at månelandingen bør flyttes tilbake til Kårstø. Regjeringen startet sin satsning på Kårstø, det var det viktigste klimaløftet i Soria Moria (Kristin Halvorsen uttalte da at gasskraftkampen var over), men har lagt Kårstøprosjektet på is. Venstre mener dette prosjektet nå må tas frem igjen, sett i lys av problemene på Mongstad. Problemene på Mongstad er på grunn av at de trosset Venstres krav om rensing fra dag 1, men i stedet ga blankofullmakt til Statoil når det gjelder penger og tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**