Forbrukernemnda kritisk til budsjettforslag om økning av kulturskolekontingenten

Leder i Vefsn Venstre og forbrukernemnda Carola Karl tror at klasseskillene i kulturskolen blir for stor

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Musikk, kultur, noter

Foto: Microsoft

Forbrukernemnda har behandlet rådmannens forslag til budsjett 2011. Blant annet er det forseslått at kulkturskolekontingenten økes med 20 %. dette mener forbrukernemnda er en for stor økning og at faren for klasseskillene i kulturskolen er overhengende.
Les artikkeleni Helgeland-Arbeiderblad her
Vefsn Venstre skal forsøke å dekke inn disse midler på andre måter.

Kommunestyret holder møte 15. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**