Venstre og Leüthenhaven

Det ble i et leserinnlegg, i Adressavisa torsdag 25., reist tvil om Venstres holdning til utviklingen av Leütenhaven. Venstres visjon er fortsatt at Trondheim skal bli en grønnere by. Dette innebærer en storsatsing på kollektivtrafikk, fornybare energikilder og ikke minst flere grønne lunger i byen. Så la det ikke herske noen tvil om at vi i Venstre står fast på vårt program om å gjøre Leüthenhaven til park og kulturarena. Lørdag kunne vi lese Jon Gunnes sitt svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: R Sollied

– I avisa på torsdag har Rut Andrea Nervik et innlegg om "Slaget på Kalvskinnet." Det varmer mitt hjerte at hun er opptatt av politikernes tidligere lovnad om park på Leutenhaven.
Leutenhaven må utvides som kulturarena. Kino under bakken er kjempebra. Et bygg på enden av "parken" som har et innhold som kan fenge publikum og hvor folk beveger seg ut og inn hele døgnet vil gjøre parken levende. Hele området må bli en myldreplass med spennende kulturopplevelse med inne- og ute – scener. Gjerne litt ballek. Jeg utfordrer Adresseavisen til å være med på oppbygging av Leutenhaven. Hva med å flytte mye av sin virksomhet dit? Utstilling med Adresseavisens historie, et høyst oppegående mediahus med TV, radio, internett, papiravisredaksjon og gjerne trykking. Vi skaper en arena som er full av liv med folk på vei inn og ut av kino, teater, byscenen og mediahuset. Folk tilbys opplevelser med grønne områder, cafeer, lek og opptreden.
1000 byråkrater vil ikke skape det folkelivet som Leutenhaven fortjener. Jeg vet at tidligere rådmenn har villet bygge opp et nytt Rådhus på Leutenhaven. Vi har et ypperlig Rådhus og byråkratene har flotte lokaler der de er nå.
Kalvskinnet utenfor Leutenhaven må bli kunnskapsarenaen i byen. Vitenskapsmuseet må få sine arealer som kan betjene besøkende, utstillingene og de ansatte. Høyskolen i Sør-Trøndelag må ønskes hjertelig velkommen til å bygge opp det meste av sine tilbud på Kalvskinnet. Her finnes bygninger og ubebygde arealer. Alle høyskoletudentene og ansatte vil få bynære lokaler med alle fasiliteter i nærheten.
Det er dette Venstre i Trondheim vil!
Jon Gunnes, gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**