Åpen høring om papirløse flyktninger

Venstre, KrF og SV inviterer til åpen høring på Stortinget tirsdag 30. november om papirløse immigranter. Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år uten lovlig opphold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold (Krf), Trine Skei Grande (V) og Heikki Holmås (SV) ønsker derfor å få belyst de ulike sidene ved papirløse immigranters situasjon, hvilke samfunnsmessige konsekvenser det har og hvilke erfaringer vi kan trekke av oppholdsordningene for papirløse som er gjennomført i andre land. Partiene har derfor invitert aktuelle offentlige aktører på feltet og andre aktører som har stor kunnskap om hvordan situasjonen i Norge i dag er.

PROGRAM

10.15 Velkommen ved arrangørene

10.20 Om kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige",
Ledende biskop (preses) i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien
Norsk folkehjelp v/Trygve Augestad, seksjonsleder, Inkluderings- og flyktningeseksjonen

10.45 Oppholdsordninger for papirløse immigranter i andre land,
ved Albert Kraler, den interstatlige forskningsinstitusjonen The International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Forfatteren av rapporten "Regularisations in Europe. Study on practices in the area of regularization of illegally staying third-country nationals in the Member States of the European Union" (2009), utarbeidet på bestilling fra Den europeiske kommisjonen (Directorate General for Justice, Freedom and Security).
Spørsmål fra salen

11.30 Papirløse immigranter i Norge, Utlendingsdirektoratet v/Frode Forfang
Effektuering av negative vedtak for aktuelle grupper, Politiets utlendingsenhet v/ Ingrid Wirum
Spørsmål fra salen

12.15 Lunsj

12.45 Papirløse immigranter i Norge.
Hvem er de, hvordan lever de, gjeldende norsk praksis. Helsesituasjonen for papirløse og menneskerettslige aspekter. Konsekvenser for arbeidslivet
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) v/Jon Ole Martinsen
Norsk organisasjon for asylsøkere v/Ann-Magrit Austenå
Antirasistisk senter v/ Rune Berglund Steen
Helsesenteret for papirløse migranter, Kirkens Bymisjon og Røde Kors v/ Celine Blom
Den norske Helsingforskomite v/ Berit Lindeman
Fagforeningsperspektivet
Spørsmål fra salen

13.50 Papirløse personers perspektiv
4 historier fra virkeligheten, blant annet Maria Amelie, forfatteren bak boka "Ulovlig norsk"
Spørsmål fra salen

14.25 Avslutning ved arrangørene

Sted: Stortinget, Auditoriet i Prinsensgate 26

Påmelding: Send epost til [email protected]

Påmeldingsfrist: Mandag 29. november kl. 12:00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**