Hva må avklares først, Meltveit Kleppa?

På spørsmål om hvorfor ikke forslaget om å gi klarsignal for oppstart av ny E18 mellom Gulli og Langåker ennå ikke er oversendt Stortinget, svarer samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa at det må noen avklaringer til først. Hvilke konkrete avklaringer da, spør Venstres Borghild Tenden i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

E18 Gulli - Langåker

E18 Gulli – Langåker
Foto: Statens Vegvesen

Hele Vestfoldsamfunnet ser fram til å få satt i gang en utbygging av E-18 på strekningen Gulli-Langåker. Alt er klart fra regionale myndigheter og Statens Vegvesen i fylket, så hvilke avklaringer er det ministeren venter på.

Det er virkerlig grunn til bekymring ettersom tiden nå går raskt, uten at Statens Vegvesen får satt i gang anbudsprosessen.

-Et slikt sommel vi her er vitne til er svært beklagelig, sier Kåre Pettersen som er Venstres representant i fylkets hovedutvalg for samferdsel. Når vi ikke kjenner til noen uklarheter, må ministeren fortelle hva som nå gjenstår. Den 24 km lange veistrekningen er en trafikkfarlig strekning. I tillegg vil også en ny vei bedre framkommeligheten på en sterkt traffikert veistrekning.

Saken er også omtalt i nettutgaven til Tønsbergs Blad.

Med bakgrunn i dette har derfor Venstres Borhild Tenden i dag (29.11) formulert følgende spørsmål:

“Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til samferdselsministeren:
Hvilke konkrete avklaringer er det regjeringen trenger for å kunne legge saken frem for Stortinget?

Begrunnelse:
Jeg viser til representant Anders Anundsen sitt spørsmål 15:341 fra sesjonen 2010-2011 om igangsetting av strekningen Gulli-Langåker. Da svarte statsråden følgende: “Jeg kan opplyse at saken er til behandling mellom berørte departementer, men at det er nødvendig med noen avklaringer før saken legges fram for Stortinget. Samferdsels- departementet vil legge fram en proposisjon om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli — Langåker så snart de nødvendige avklaringene foreligger.”

I Tønsbergs Blad 28. november uttaler prosjektleder Steinar Aspen i Statens vegvesen at alt av planer og tall ligger klart og sitat: “Vi har ikke hatt noen henvendelser fra departementet om det veitekniske siden i mai i år.”

Borghild Tenden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**