På fylkestingslinsten

Personer med utviklingshemning deltar i liten grad i demokratiske organer. Venstremannen Henning Furulund (53) er et hederlig unntak. Etter flere år som vararepresentant til kommunestyret i Asker, er Henning Furulund på Akershus Venstre sin liste til fylkestingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les mer på nettsidene til Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Forøvrig har Ingvild Vevatne femteplassen på denne sterke Venstrelisten. Akershus Venstre-listen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**