Solum Larsens asyl-initiativ inn i Stortinget

Tirsdag arrangeres det høring i Stortinget om de papirløses situasjon i Norge. Venstres nestleder Helge Solum Larsen reiste initiativet i Stavanger Aftenblad i sommer og gjentok det da kampanjen for de papirløse ble lansert i september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


-Jeg er svært bekymret for at Norge får stadig flere som lever uten grunnleggende rettigheter, sier Solum Larsen. Han viser til at det er barn i Norge lever uten tilgang til helsehjelp og skole. -Det er grunnleggende galt at mennsker kan leve årevis i Norge uten grunnleggende rettigheter, sier han.
I Frankrike får barn opphold sammen med omsorgpersonene sine etter tre år, i Sverige ble det gjennomført et amnesti i 2006 som ga 17000 avviste asylsøkere opphold.

-Det er mye som tyder på at det er regjeringens innstramminger i asylinstituttet som er skyld i det store antallet irregulære, sier Solum Larsen. -Vi har aldri noensinne sett en så restriktiv holdning til opphold som den politikken dagens regjering fører. Mennesker med åpenbart bekyttelsesbehov får avslag på sine asylsøknader, mennesker som ved retur vil oppleve overgrep.

Solum Larsen håper høringen vil muliggjøre ny politikk i Norge. – Kirken og seriøse organisasjoner ber om en kursendring. Stortinget bør lytte til dette, dette handler om hvilke verdier vi skal stå for i Norge, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**