Åpent brev til statsministeren og helseministeren om sykehus

Gunn Fagerlie Johannessen har skrevet et åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Nesten 50 personer har sittet på skift utenfor fødeavdelingen i Kristiansund de siste 3 ukene. Hun skriver at
aksjonen fortsetter, kort og godt fordi det er en umulig tanke å fjerne viktige funksjoner fra sykehuset i Kristiansund! Brevet er skrevet på rim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Åpent brev til
statsminister Jens Stoltenberg
helse- og omsorgsminister Anne -Grete Strøm -Erichsen.

Hvor lenge skal vi sitte her?
Er det ikke snart på tide
at dere sier som det er?
Når kan vi legge frustrasjon til side?

Vi håper og tror at fornuften vil vinne
så nye generasjoner fortsatt kan finne
trygghet nok for barn og kvinne.

Må de små som kommer
-vinter som sommer –
aldri finne døren stengt,
men alltid møte den beste ekspertise
som landet vårt kan vise!

Vi vil ikke bare håpe og tro,
men vise for enhver
at vi verner om avdelingen her.

Da tror vi sjansen er til stede
for at ingen vil forberede
å fjerne barneavdeling eller akutt,
men skape vekst og ro til slutt.

Så sitter vi her og passer på,
helt til vi hører med klare ord,
sagt fra statsrådens kontor:
Sykehusets hjerte skal fortsatt slå!
Barneavdeling, akutt og føde
skal bestå
og aldri legges øde!

Folkets røst er klar:
Nå vil vi ha svar!

Hilsen fra oss
som sitter her
for å passe på fødeavdelingen vår.
Kristiansund, 29/11 2010

Gunn Fagerlie Johannessen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**