Aylmottaket i Gjerstad legges ned

I dag kom meldingen om at UDI legger ned asylmottaket i Gjerstad med virkning fra 1. april 2011 og dermed opphører et veldrevet asylmottak med kapasitet for 30 mindreårige asylanter. I alt blir det lagt ned 292 plasser om en ser landet under ett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre synes det er beklagelig at asylmottaket i Gjerstad nedlegges med tap av arbeidsplasser og et veldrevet mottak hvor opp til 30 mindreårige har fått et godt oppholdssted. Venstre håper det finnes en løsning både for beboerne og de som er ansatt ved mottaket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**