Bosetting av nye flyktninger i Verdal

– Hvorfor stemte ikke FrP og SV for å ta imot nye flyktninger i 2011, spør Johannes Rosvold, etter kommunestyret sist mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rådmannen la fram et forslag om at kommunen skulle ta imot 50 flyktninger i løpet av 2011/12. – Norge er bundet av avtaler med FN, som gjør oss forpliktet til å ta imot et visst antall flyktninger per år, sier Rosvold, og hevdet i debatten at kommunen både bør og skal ta sin del av ansvaret for bosetting av flyktninger.

I møtet la FrP fram et forslag som gikk ut på at vi ikke skulle ta imot nye flyktninger inntil vi fikk utredet om det bl.a. var økonomisk lønnsomt. Da de fikk spørsmål om hva de ville gjøre dersom det viste seg at dette var "ulønnsomt" for kommunen, valgte de å ikke svare på spørsmålet.

Det vil alltid være utfordringer knyttet til integrering av flyktninger og innvandrere, både vedr. bolig, språk, skole, arbeid og deltakelse i samfunnet ellers. – En utfordring kommunen må ta, sier han.
Både fra FrP og SV kom det kritiske bemerkninger om bosituasjonen til en del flyktningene i Verdal. – Om flyktningene bor i et akademisk nabolag, eller et nabolag med arbeidere, butikkansatte og snekkere kan da ikke ha noe å si for integreringen, spør han, og er overrasket over at SV bruker ord som slum om områder i Verdal hvor det er bosatt flyktninger. At SV henger seg på forslaget fra FrP om utsettelse av bosetting av nye flyktninger er mildt sagt merkelig, mener han. Han forventer imidlertid at kommunen tar de påstandene som ble framsagt fra talerstolen på alvor, og at kommunen gjør noe med det.

Kommunen jobber for tiden med å opprette et boligkontor, som skal ha et helhetlig ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte grupper. Dette vil bedre situasjonen også for flyktninger. Etter at Venstre i møtet tok opp spørsmål om opprettelse av et innvandrerråd i Verdal, orienterte ordføreren om at dette arbeidet så vidt var begynt. – Dette er utelukkende positivt, og kan bidra til å ta integreringen et skritt videre gjennom samhandling og økt forståelse mellom flyktninger og nordmenn, avslutter han.

Les mer og delta i debatten på Verdalingen:
[eksternlink#http://www.verdalingen.no/aktuelt/article1262941.ece]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**