Kjøper flere T-banevogner

Venstre sikrer flertall for innkjøp av 32 nye T-banevogner de neste årene. — Dette er det antallet vi trenger for å opprettholde kvalitet og frekvens i kollektivtransporten, sier Guro Fjellanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Byrådet har foreslått å nøye seg med innkjøp av 19 vogner. Når Lørensvingen åpner i 2015 ville dette så vidt være nok til å kjøre 7,5-minuttsruter både på Grorudbanen, Furusetbanen og Østensjøbanen. Imidlertid ville det på flere avganger blitt trangt om plassen, idet flere vogner måtte ha kjørt med bare tre vogner.

Guro Fjellanger

Foto: Reidar Lerdal

— Kjøper man 32 vognsett, slik vi går inn for, vil det bli 6-vognstog og bedre plass på alle avganger, sier Guro Fjellanger. Hun er Venstres representant i bystyrets komite for samferdsel og miljø, som behandler saken om vognanskaffelsen onsdag kveld. Da vil Venstre sikre flertall for bestilling av 32 nye vogner de nærmeste årene.

— I Oslo har flere og flere begynt å bruke kollektivtrafikken, og vi ser nå at vognene er overfylte. Lar vi den situasjonen fortsette, kommer folk til å gå tilbake til bilbruk, og da bryter vi det klimamålet vi har i denne byen, sier Fjellanger til NRK Østlandssendingen.

Hun er helt uenig med samferdselsbyråd Jøran Kallmyr, som mener Oslo må velge mellom nye vogner og inndekning av T-banens etterslep når det gjelder vedlikehold.

— Det er selvsagt nonsens. Venstre har i flere tiår tatt et betydelig ansvar for at kollektivtransporten i Oslo har blitt så god som den er. Vi har klart å kombinere det å ta igjen vedlikeholdsetterslep med å satse på flere vogner, nye traseer og økt frekvens. Det er et ansvar vi er forberedt på å ta også framover, sier Fjellanger.

Hun bekrefter at det må mer penger inn i systemet for at man både skal kunne klare å ta vedlikeholdsetterslepet og samtidig kjøpe flere vogner.

— Det vil neppe overrraske noen at Venstre prioriterer kollektivtrafikken høyere enn byrådet. Men først og fremst må samferdselsbyråden sørge for at vi får en ordentlig oversikt over hva som faktisk ligger i de nye tallene som han nå sender i et notat til komitéen to dager før saken skal behandles, understreker hun.

Byråden la mandag frem nye tall hvor vedlikeholdsetterslepet på trikken og T-banen anslås å være så høyt som 6 milliarder kroner, og ikke 4 milliarder kroner som han tidligere har hevdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**