Nominasjonen i Stange Venstre

Stange Venstre holdt nominasjonsmøte mandag kveld og gjenvalgte Mirjam Engelsjord og Erik Ringnes som sine toppkandidater i Stange.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Erik Ringnes 2009-2013

Foto: A.Hovsto

Nominasjonsmøte i Stange rådhus 29. november 2010-12-01 kl 1800

Mirjam Engelsjord

Foto: Frode Fjeldstad

Leder i nominasjonskomiteen, Ivar Botterud, ønsket velkommen og la fram komiteens forslag. I forslaget er det tilstrebet kjønnsmessig lik fordeling. Komiteen har også forsøkt å skape en balanse mellom ulike yrkesgrupper. Under møtet ble det meningsutveksling angående de øverste plassene. Det endelige resultatet ble vedtatt med akklamasjon. Møtet vedtok også å gi de to øverste kandidatene et stemmetillegg, tilsvarende den tidligere praksisen med forhåndskumulering. Listen Stange Venstre går til kommunevalget 2011 med ser da slik ut:

1. Mirjam Engelsjord
2. Erik Ringnes

3. Ann-Christin K. Willumsen
4. Jørgen Ofstad
5. Endre Krogsrud
6. Camilla Eilertsen
7. Gerd Nora Wikan
8. Harald Nøkleholm
9. Margrethe Krogsrud
10. Stein W. Kippersund
11. Gerd Vasaasen
12. Ivar Botterud
13. Torhill Sylju
14. Paul Olav Fallet
15. Inger Renolen
16. Ola Nordsveen
17. Ida Wikan Ringnes
18. Lars Magne Mauset
19. Ida Kippersund Bringslid
20. Magne Kippersund
21. Nina Jensen
22. Oddbjørn Kvaal
23. Marit Trosviken
24. Anders Kippersund

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**