Østfolds fremtid – Ditt valg

Østfold Venstre satser på skole, miljø, næringsliv og kultur. Per Magnus Finnanger Sandsmark, Britt Fladmark Holta og Sindre Westerlund Mork er klare til å fronte dette i fylkestinget. Les valgprogrammet vårt og våre hovedsaker her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hele programmet kan du laste ned her.

Venstre er Norges liberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Utgangspunktet for vår politikk er størst mulig frihet for individet og kollektivt ansvar for fellesskapet. Østfold Venstre satser på skole, miljø, næringsliv og kultur.

Bedre skole, mindre frafall

Elev, elever, skole, utdanning, klasse

Foto: Microsoft

En god skole er den viktigste investering i vår framtid. Dessverre kommer Østfold ikke godt ut i skolestatistikken: elevenes karaktergjennomsnitt er lavere og frafallet er høyere enn mange andre steder i landet. Østfold Venstre vil at fylkeskommunen og de videregående skolene i fylket tar i et tak for å forbedre elevenes resultater og for å minske frafallet.

Les mer om vår skolepolitikk.

Bærekraftig bruk av naturen, lavere klimautslipp

Smedasundet 4

Foto: Tore Nilsen

SSB sine prognoser for Østfold tilsier at befolkningen vil øke betraktelig i årene framover. Venstre ønsker å følge opp denne positive utviklingen med bedre planer for arealbruk, transport og øvrig infrastruktur. Østfold er et grønt fylke hvor det er godt om plass, og en økt befolking vil gi oss muligheter til å videreutvikle fylket vårt.

Les mer om vår miljø- og samferdselspolitikk.

Fylket som legger til rette for fremtidsrettet næringsvirksomhet

Industri, tannhjul

Foto: Microsoft

Venstre vil at Østfold blir Norges mest attraktive fylke for næringslivet. Østfold skal være en motor for nyskaping og vekst for hele Norge. For å få dette til ønsker Østfold Venstre å skape et godt næringsklima i Østfold, spesielt for nye bærekraftige og grønne vekstbedrifter. Dette er avgjørende for å sikre flest mulig arbeid, og for å sikre inntekter til et bedre velferdstilbud.

Les mer om vår nærings- og utviklingspolitikk.

Stor bredde og høy kvalitet i Østfoldkulturen

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Østfold Venstre vil ha et kulturliv med stor bredde og høy kvalitet. Vi vil få det beste fram i folk, unge og voksne, og derfor vil vi at fylkestinget legger best mulig til rette for at alle kreative sjeler kan vise fram hva de kan. Østfold Venstre ønsker å gi den frivillige sektoren vekstmuligheter ut fra frivillighetens egne vilkår.

Ler mer om vår kultur- og idrettspolitikk.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
 Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)

Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)
Foto: Helge Eek
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**